CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ

Especialitat en document gràfic, llibre i obra d'art sobre paper

DOCUMENT GRÀFIC, LLIBRES I OBRA D'ART SOBRE PAPER

Quins són els objectes sobre els que intervé un conservador-restaurador especialitzat en aquest àmbit?

ALTRES ACTUACIONS

Les tasques relacionades amb la preservació dels béns culturals inclouen moltes disciplines i les noves tecnologies han canviat la manera de treballar.

CONSERVACIÓ PREVENTIVA
I RESTAURACIÓ

Quina és la feina d'un tècnic conservador-restaurador? Per què cal preservar el patrimoni pel gaudi de generacions futures?

Llegir-ne

AVÍS LEGAL

MAPA WEB