CONSERVACIÓ PREVENTIVA
I RESTAURACIÓ

Quina és la feina d'un tècnic conservador-restaurador? Per què cal preservar el patrimoni pel gaudi de generacions futures?

L'experiència pròpia permet altres actuacions com són les següents:

- Digitalització i tractament digital de les imatges en 2 i en 3 dimensions.

- Catalogació de col·leccions, arxius i biblioteques.

- Restauració virtual. És la restauració més respectuosa amb la integritat de la peça perquè no s'actua sobre la seva matèria.

- Realització d’informes sobre l’estat de conservació d’una peça o d’una col·lecció. Pot incloure o no la realització del seu estudi històric.

- Projecte i execució de plans de conservació preventiva per a peces individuals o per a col·leccions tan per a particulars com per a institucions.

- Projecte i execució d'exposicions.

- Realització de caixes i proteccions de material de conservació a mida.

- Enquadernacions: per a llibres que l’han perduda, literatura gris, petites edicions o llibres contemporanis als quals es vol canviar l’enquadernació editorial original. L’enquadernació és la protecció més important del contingut del llibre i aquí rau el seu sentit d’existir.

- Realització de facsímils i reproduccions.

- Docència: tallers i cursos sobre aspectes relacionats amb l'art i/o la restauració.

 

Macro on es pot observar la poca penetrabilitat de l'aigua en aquest document.

Macro on es pot observar la deformació del pla.

DOCUMENT GRÀFIC, LLIBRES I OBRA D'ART SOBRE PAPER

Quins són els objectes sobre els que intervé
un conservador-restaurador especialitzat
en aquest àmbit?

ALTRES ACTUACIONS

Les tasques relacionades amb la preservació dels béns culturals inclouen moltes disciplines
i les noves tecnologies han canviat
la manera de treballar.

AVÍS LEGAL

MAPA WEB