CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ

Especialitat en document gràfic, llibre i obra d'art sobre paper

CONSERVACIÓ PREVENTIVA
I RESTAURACIÓ

Quina és la feina d'un tècnic conservador-restaurador? Per què cal preservar el patrimoni pel gaudi de generacions futures?

Tant la conservació preventiva com la restauració tenen com a objectiu la preservació dels béns culturals si bé la conservació preventiva inclou les accions realitzades per evitar que aquests béns es puguin fer malbé i la restauració és el conjunt d'accions que es fan per retornar al bé les seves característiques quan ja ha patit alteracions (per un emmagatzematge poc curós, per una manipulació errònia, per un atac biològic –fongs, insectes, petits rosegadors–...)

Els arxius, les biblioteques i els museus constitueixen els nostres grans magatzems de la memòria. Però també a casa nostra tenim documents, llibres i obres d’art, com a part de la nostra memòria individual. Per això és indispensable la seva preservació i també ho és perquè la nostra legislació es va formar des del dret romà, en el qual l’existència d’un document és prova d’uns drets i d’unes obligacions determinades. Gran part de la nostra cultura es troba en aquest tipus de bé cultural i per tant, serveixen per a explicar la nostra història i entendre el nostre context vital.

LA PROFESSIÓ

El conservador i restaurador és un tècnic format en estudis superiors que es vertebren entorn a tres grans camps del coneixement: la història, la ciència i l’art. És una formació multidisciplinària i sovint el conservador-restaurador col·labora amb professionals d’altres disciplines com historiadors o analistes de laboratori per a l’obtenció de dades rigoroses.

La seva funció és la preservació dels béns culturals, bé siguin obres d’art, peces arqueològiques, objectes etnològics, documents...tot allò que conté informació sobre qualsevol fet cultural. N’estem rodejats!

Abans d'actuar, cal estudiar l'objecte per conèixer les seves característiques físico-químiques i per això, si cal, es fan servir diverses analítiques. Aquest estudi previ permet actuar sobre l'objecte amb totes les garanties de que aquesta intervenció serà específica per les seves necessitats, amb tècniques i materials reversibles.

El respecte per la legalitat vigent i per la discreció en la relació professional-client, així com el màxim respecte pel bé cultural són les bases ètiques de la professió de conservador/restaurador. L’aspecte de la relació professional-client és essencial per la peça i cal que sigui propícia per decidir de manera conjunta les decisions sobre la conservació i restauració d’una peça.

Detall de l'ampliació d'un pergamí manuscrit amb tinta.

DOCUMENT GRÀFIC, LLIBRES I OBRA D'ART SOBRE PAPER

Quins són els objectes sobre els que intervé
un conservador-restaurador especialitzat
en aquest àmbit?

ALTRES ACTUACIONS

Les tasques relacionades amb la preservació dels béns culturals inclouen moltes disciplines
i les noves tecnologies han canviat
la manera de treballar.

RECOMANACIONS DOMÈSTIQUES

 

Què fer per a conservar

els béns familiars?

QUAN CAL CONTACTAR

AMB UN TÈCNIC?

Algunes seyals que indiquen

la necessitat d'una actuació

AVÍS LEGAL

MAPA WEB