CONSERVACIÓ  RESTAURACIÓ

Béns culturals

Document gràfic

Llibre

Obra d'art sobre paper

 

RECOMANACIONS DOMÈSTIQUES

Què fer per a conservar els béns familiars?

Preservar els béns culturals és una tasca de tots. Són moltes les accions preventives que podem fer com a propietaris o com a responsables de la seva qustòdia i que pertanyen al terreny del sentit comú:

- Manipular els documents amb les mans netes.

Podem deixar-hi greixos que ara no es veuen però que apareixeran com una taca de color marró per l'oxidació d'aquests greixos.

- Allunyar-los de fonts de calor i humitat. Les condicions ideals d'emmagatzematge per a aquest tipus de material són uns 18ºC i 50% d'humitat relativa.

A determinada temperatura i humitat relativa de l’aire, els fongs, insectes i d’altres agents biològics, comencen a reproduir-se molt ràpidament).

Un excés de temperatura pot resecar massa els materials i variar la seva estructura.

Els líquids poden deixar-hi aureoles perennes.

- Cal evitar la llum directa del sol.

Els rajos ultraviolats trenquen els enllaços que provoquen el color i aquest es van esvaint.

La llum del sol (i d'altres fonts lumíniques) pot augmentar la temperatura localment i deformar els documents.

- Conservar els documents ben disposats.

Així s'eviten plecs indesitjats, enquadernacions trencades per no poder suportar la pressió d'altres elements...

En el cas de que vagin emmarcats, utilitzar sistemes de conservació preventiva (materials innerts, els documents NO poden tocar el vidre, no enganxar la peça al fons amb adhesius degradants...)

- Emmagatzemar-los sense contacte amb materials que puguin alterar-los com són els metalls (clips, grapes), els greixos, les ceres, objectes colorejats, cintes adhesives, papers àcids...

Mitjançant el contacte, poden aparèixer taques i/o poden aparèixer degradacions tan greus que facin forats a les peces, fins i tot arribant al punt de desintegrar-les.

- Aïllar els documents que presentin signes de patir o d'haver patit un atac de fongs o que pateixin acidesa. D'aquesta manera s'evitarà que es trasvassin aquestes alteracions a la resta de les peces fins que es pugui portar a un conservador-restaurador.

- No fer servir productes de neteja domèstica perquè són molt agresius i podrien provocar alteracions irreversibles.

- I potser allò més important: cal observar els documents periòdicament perquè els hi va bé certa ventilació, perquè així es poden detectar canvis i perquè si són conservats vol dir que hi ha algun tipus d'afecte (econòmic o sentimental) i, per tant, gaudir-los és un plaer.

 

AVÍS LEGAL

MAPA WEB